Info

Over Olde Beth Events

De naam ‘Olde Beth Events’ zegt het al: evenementen!
De Olde Beth is met haar ‘Olde Beth Events’ een nieuwe weg ingeslagen. Gedurende het hele jaar zullen er diverse events worden georganiseerd. Daarnaast kun je denken aan de gebruikelijke avonden tijdens de feestdagen en de welbekende DISCO CLASSICS! Ook is er ook gedacht aan de jeugd met het tienerevent: make your moves!

Huisregels

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Olde Beth en bezoekers van haar evenementen.

 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs .
 • Minimumleeftijd 16 jaar (afhankelijk van het evenement).
 • De Olde Beth voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs.
 • U dient ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • De toegang kan u geweigerd worden als de toegang eerder is ontzegd.
 • Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap of drugsgebruik zijn kan de toegang geweigerd worden .
 • Het is verboden glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet  onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Kleding: alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbalshirts zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het ordepersoneel.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken  en/of te exploiteren.
 • Bij het plegen van strafbare feiten zal de politie worden gewaarschuwd.
 • In het kade van algemene orde en veiligheid alsmede hulpverlening in welke vorm dan ook, houden wij ons het recht voor, alle relevante informatie uit te wisselen met politie en gemeente.
 • Parkeer op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd worden weggesleept.
 • Munten zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement en niet inwisselbaar voor geld.
 • Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing.
 • De huisregels liggen ook ter inzage bij de entree van de Olde Beth.